kluizen Discount Webwinkel keur en betaal methode

Wat betekent inbraakwerend


Een inbraakwerende kluis is speciaal ontworpen om de inhoud te beschermen tegen aanvallen van buitenaf. De mate van weerstand wordt bepaald door metaaldikte en soort, aantal sloten en andere vertragende factoren welke in de wanden en deuren zijn gebouwd.De mate van weerstand tegen aanvallen van buitenaf wordt ook wel uitgedrukt in de indicatie waardeberging. Dit geeft aan welke waarde de verzekeraars als dekking accepteren. Hoe hoger het geldbedrag, hoe inbraakwerender de safe. 

Er zijn verschillende testinstituten die verschillende veiligheidsnormen afgeven. De belangrijkste veiligheidsnormen zijn:

 • EN 14450 (Security Level 1 en Security Level 2*)
 • EN 1143-1 (Grade 0 t/m Grade V**)
 • NCP (Safe) deze norm is per 1/1/2016 vervallen. Tot dan verkocht producten behouden hun waardeberging.

 • *In plaats van Security Level wordt ook wel Klasse, S1 of S2 gebruikt.
  **In plaats van Grade wordt ook vaak de term Klasse, CEN of Eurograde gebruikt.


  Indicatie waardeberging
  Deze term geeft aan hoeveel aan contant geld of kostbaarheden de verzekering dekt, wanneer dit in de kluis ligt opgeborgen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het contante geld ligt opgeborgen in een inbraakwerende kluis in een onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand binnen de bebouwde kom. Afhankelijke van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie. U kunt de indicatie waardeberging verhogen als uw omstandigheden gunstiger zijn of verlagen als deze minder gunstig zijn. In ieder geval dienen alle kluizen tot een gewicht van 1000 kg op een deugdelijke wijze verankerd te worden.

  Tip: Ga altijd even bij uw verzekeringsmaatschappij na of zij akkoord gaan met de indicatie waardeberging die voor de door u gekozen kluis staat. Diverse omgevingsfactoren kunnen namelijk de waarde die verzekerd wordt verlagen, maar ook verhogen!


  NCP Safe 1, 2, 3, 4 deze norm is per 1/1/2016 vervallen. Tot dan verkocht producten behouden hun waardeberging.
  Inbraakwerende kasten zijn ontworpen en gebouwd om de inhoud te beschermen tegen diefstal. De weerstand van een kast wordt bepaald door een aantal kenmerken zoals metaaldikte, soort slot(en) en gebruikte materiaal in de wanden en deuren. Op basis van de diverse kenmerken worden kluizen onderverdeeld in de klassen Safe 1 tot en met Safe 4. Deze indeling is opgesteld door het Nederlandse Centrum voor Preventie (NCP). Deze kluizen zijn niet getest, maar gebouwd volgens voorschriften.

  Inbraak certificaat conform EN 14 450, ESSA, ECB-S (Securitylevel 1 en 2)
  De Europese normen gaan uit van de resultaten van echte testen, vastgelegd in EN 14 450 en EN 1143-1. EN 14 450 is de normering voor licht inbraakwerende kasten en zijn geschikt voor eenvoudige risico's. De certificaten S1 (€ 2.500,-) en S2 (€ 5.000,-) staan op een plaatje aan de binnenzijde van de deur. Deze worden ook Securitylevel 1 en 2 genoemd.

  Euro klasse EN 1143-1, (Grade I t/m V)

  Deze Europese norm is ontwikkeld om veel voorkomende typen inbraakwerende kasten in te schalen. Volgens deze norm moet de kluis getest worden door een onafhankelijk testinstituut. In de testinstituten gaan ervaren mensen aan de slag met de kluis om deze open te breken. De verkregen resultaten worden omgezet in een weerstandswaarde. Hierin worden rekening gehouden met factoren als tijd en gereedschap. Aan de hand daarvan wordt een kluis ingeschaald in een bepaalde weerstandsklasse.


  image


  Overzicht van de waardeberging indicaties:


  Indicatie waardeberging: Contant geld € 2.500 / Kostbaarheden € 5.000
  Getest en gecertificeerd volgens EN 14450 S1

  Indicatie waardeberging: Contant geld € 5.000 / Kostbaarheden € 9.000
  Getest en gecertificeerd volgens EN 14450 S2

  Indicatie waardeberging: Contant geld € 7.000 / Kostbaarheden € 14.000
  Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1 Grade 0

  Indicatie waardeberging: Contant geld € 10.000 / Kostbaarheden € 20.000
  Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1 Grade I

  Indicatie waardeberging: Contant geld € 25.000 / Kostbaarheden € 50.000
  Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1 Grade II

  Indicatie waardeberging: Contant geld € 45.000 / Kostbaarheden € 90.000
  Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1 Grade III

  Indicatie waardeberging: Contant geld € 75.000 / Kostbaarheden € 150.000
  Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1 Grade IV

  Indicatie waardeberging: Contant geld € 125.000 / Kostbaarheden € 250.000
  Getest en gecertificeerd volgens EN 1143-1 Grade V

  Vereniging Geld- en Waardeberging informatiekaart
  Bovengenoemde indicatie waardebergingen staan ook vermeld op de speciale informatiekaart kluizen die door de Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW) is ontwikkeld.


  Terug naar de veelgestelde vragen over kluizen