kluizen Discount Webwinkel keur en betaal methode

Informatiekaarten Vereniging Geld- en Waardeberging (VGW)

Informatiekaarten VGW

De Vereniging Geld- en Waardeberging heeft speciaal voor dealers en verzekeraars twee  speciale informatiekaarten voor kluizen ontwikkeld. Bovendien bieden de kaarten ook handvatten voor bij het kiezen van de juiste inbraakwerende en/of brandwerende kluis. De kaart is uitgebracht in twee verschillende varianten.


Informatiekaart normeringen & dekkingsadvies

Goede inbraakwerende kluizen worden getest volgens Europese normeringen zoals EN 14450 en EN 1143-1. Door verzekeraars wordt aan de verschillende weerstandsklassen een bedrag aan contante waarde gekoppeld als indicatie voor de dekking. Hierbij wordt uitgegaan van opslag van contant geld of kostbaarheden in een inbraakwerende berging welke zich bevindt in onbewoonde, onbewaakte en niet-beveiligde panden binnen de bebouwde kom. Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie. Hoe hoger het geldbedrag, hoe inbraakwerender de kluis. Deze kaart geeft een helder overzicht van de verschillende normeringen en de daarbij behorende dekkingsadviezen van verzekeraars.